ජුලි ප්‍රවේශයට ජපන් යමු

Surado Campus සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට25 නොවැ 11:16 පෙරවරුපන්නිපිටිය, කොළඹ

රු 1,400,000

ජපන් යන්න එන්න ... WITH PART TIME JOB … ජුලී ප්‍රවේශය සදහා බදවා ගැනීම් දැන් ඇරඹුනා.....
ඔබ කැමති ,ජපානයේ ඕනෑම නගරයක ඉගෙනීමට අවස්ථාව අපි ඔබට උදා කර දෙන්නෙමු
පිවිසෙන්න :www.japaneseclasses.lk


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777125187

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Surado Campus

Vocational Training for foreign Employment


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Surado Campus වෙතින් තවත් දැන්වීම්