ජර්මන් ශෙපර්ට් පැටියකු අවශ්ශ්‍යයි

chandana heenatigala විසින් අවශ්‍යව ඇත 3 ඔක් 11:43 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල


තනි කලු හෝ තද වර්නයේ ඉතා හොද වර්ගයේ ජර්මන්ශෙපර්ට්පර් බැල්ලි පැටියකු උවමනායි


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්