ජපන් පන්ති ගමිපහ දී

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට23 ඔක් 11:29 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 17,500

ගමිපහ දී ජපන් බස හා ජපන් මග

ඔබ උසස් පෙළ අවසන් කර විදේශයක අධ්‍යාපණය කිරී‍මට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිද?

අප ආයතනයට සමිබන්ද වී ජපන් බස හදාරා අප ආයතනය නියෝජනය කරන ජපානයේ පුදාන නගර වල පවත්වාගෙන යනු ලබන ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලකට ඇතුලත් වී ජපන් බස හදාරන තුර ඔබට අර්ධකාලීණ රැකියාවක නිරතව මසකට ජපන් යෙන් 2.00.000 ත් 2.50.00 අතර මුදලක් උපයමින් තමාගේ අනාගතය සාර්තක කර ගත හැක.

සුදුසුකමි:

+අ. පො. ස. උසස් පෙල දක්වා අධ්‍යාපණය.
+වයස 19-30 අතර වීම
+ජපන් බස පැය 150 ක කාලයක් හදාරා තිබීම.

+JLPT or NAT N5 සමත් සිසුන් හට 6 මසක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා පාසැලකට ඇතුලත් විය හැක.

සැ: යු: මෙම පහසුකම ඔබට ලබා ගත හැකිවනුයේ වසර 15 ක් පුරා ජපන් හාෂා අධ්‍යාපණයේ රැදී සිටින අප වෙතින් පමණි.

සියනැ පුරවරයේ දිදුලන නාමය ගමිපහ සණස අයිඩියල් හි
Dream World Japan Lanka Cultural Centre.

අප වෙත පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න.

ජපානයට පැමිනි පසු අපගේ Shizuoka නගරයේ ස්තාපිත කාර්යාලය තුලින් ඔබගේ ගැටලු සදහා විසදුමි ලබාදිය හැක.

ලියාපදිංචි ගාස්තු නොමැත.

වීසා ලැබීමෙන් පසු ගෙවීමි කල හැක.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478
 • 0718123378

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්