ජපන් පංති

Surado Campus සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 9 නොවැ 12:30 පවපන්නිපිටිය, කොළඹ

රු 32,500

අලුත්ම ජපන් භාෂා පන්තිය නොවැම්බර් 12 වැනි දින සවස 2.00 ආරම්භවේ
අදම ලියාපදිංචි වෙන්න..
ජපන් භාෂාව හපන් ලෙස හසුරවන්න මුල සිට ඉතාම සරළව
* ජපන් භාෂාව සදහාම වූ විශේෂිත ඉගැන්වීමේ ක්‍රම
* අ.පො.ස උසස් පෙල නිම කල ඔබ සදහාම ජපානයේ උසස් අධ්යා පනය සදහා මඟපෙන්වීම.
* N-5 ජපන් භාෂා විභාග සදහාම පංති
* N-5 ජපන් භාෂා විභාග සදහා පුනරීක්ෂණ පංති.
දිනය - නොවැම්බර් 12, 2016
වේලාව - පස්වරු 02.00
ස්ථානය - Surado Campus,No:179/F,Hight Level Road,Pannipitiya


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777125187

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Surado Campus

Vocational Training for foreign Employment


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Surado Campus වෙතින් තවත් දැන්වීම්