ජපන් පා පැදියක්

sandun sameera විසින් විකිණිමට18 ඔක් 3:56 පවගාල්ල, ගාල්ල

රු 18,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


ජපන් නිෂ්පාදිත CTOCK02552 වර්ගයට අයත් පා පැදිය විකිණීමට ඇත.. 6 GIYAR, BURCKT, LAGAGE, HUB BRACK,සහ රිමි එක මළ නොබැදෙන ලොක් එකක් සහිත අංගසම්පූර්ණ බයිසිකලය විකිණීමට ඇත... මිල වෙිනසක් කර ගත හැක..

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0758919472

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්