ජපන් බස ලංකාවෙන් උගණිමු

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට23 සැප් 10:25 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 5,500

සියනෑ ‍කෝරලයේ ගමිපහ පුරවරයේ දිදුලන නාමය Dream World Japan Lanka

වසර 15 ක් පුරා ජපන් අධ්‍යාපණයේ රැදී සිටින අප ආයතනයට ලංකාවෙී සියලු පලාත් වලසිසුන් හට සහභාගී විය හැක.

අවශ්‍ය සුදුසුකමි:
*උසස් පෙළ දක්වා අධ්‍යාපණය හදාරා තිබීම
* වයස 19-30 අතර වීම
* ජපන් භාෂා පුහුණුව පැය 150 සපුරා තිබීම
*NAT, JLPT N-5 සමත් සිසුන් හට මාස 6 ක. පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුලත් විය හැක.

ඔබට අවශ්‍ය පාසැල පිහිටා ඇති නගරයට පිටත් වීම සිදුකල හැක

සියලුම උපදේෂණ කටයුතු ආයතන හිමිකරැ විසින් සිදුකරන අතර ඔබට ජපානයේ පිහිටි අප කාර්යාලය තුලින් ඉදිරි කටයුතු සිදුවනු ඇත.

ඔබට අවශ්‍ය පාසැල්:
Chiba- ken,
Tokyo,
Shizuoka,
Nagoya,
Gifu,
Osaka,
Fukuoka,
Saga,
Okinawa.

කිසිදු මූලික ගෙවීමක් සිදුනොවෙ .
වීසා ලැබීමෙන් පසු ගෙවිමි සිදුකල හැක.

ජපන් භාෂා පුහුණුව සදහා සහභාගි වන සිසුන් අදම අප අමතා ලියාපදින්චි වන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්