ජපන් බස ජපන් මග ගමිපහින්

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 6 ඔක් 2:08 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 5,500

ඔබ උසස් පෙල අවසන් කල හෝ සාමාන්‍ය පෙල අවසන් කල වයස 19-30 අතර ශිෂ්‍යයෙක් ද?

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය විදෙස් අධ්‍යාපණයද?

ජපානයේ භාෂා පුහුණු පාසැලකට ඇතුලත් වී අධ්‍යාපණය හදාරා ඉන් පසු තාක්ෂණික විද්‍යාලයකට හෝ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුලු වී ඔබගේ අනාගතය සාර්ඨක කර ගත හැක.

නොයෙසේනමි Australia වල මෙල්බර්න් නගරයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුලු වී අධ්‍යාපණය හැදැරිය හැක.

මෙම රටවල් දෙකෙහිම. නියෝජිත වරැන් මෙම අධ්‍යාපණ ක්ෂේතයේ වසර 15 ක පලපුරැදු නියෝජිත වරැන් බැවින්. ඔබගේ වීසා බලපත් නිසැකවම සාර්තක වනු ඇත.

ඒ සදහා අදම අප ආයතනය හා සමිබන්ද වන්න

ගමිපහ පුරවරයේ විශ්වාසනීය නාමය.

මාස තුනක් වැනි කෙටි කලකින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉටුකර ගත හැක.

අදම අප අමතා ලියාපදින්චි වන්න.

සණස අයිඩියල් , නො:82, කොළඔ
පාර, ගමිපහ.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්