ජපන් බස Dream World වෙතින්

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට20 සැප් 2:44 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 17,500

New Classes For December NAT N5 Test.
අපගේ නව පන්ති ආරමිහය NAT N-5 Septemberමස 23 9.00am සිට.1.00pm.
24 9.00am සිට. 1.00 pmදක්වා.

අපගේ පාසැල් :
Tokyo,Chiba-ken,Shizuoka-ken,Aichi-ken,kobe,Fukuoka,Okinawa,Saga.

ජපන් බස පිලිබඳ කිසිවක් නොදත් සිසුන් හට මාස තුනක් වැනි කෙටි කලකින්, කාලය මාස 3 යි. (පැය 50 ක් පමනි ),
මුල සිට සරලව.
ජපානයේ ඉගැනුම සදහා පහසුකමි සැලසේ
වයස 19 -30 අතර සිසුන් (A/L සදහා පෙනි සිට ඇති ) අමතන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්