ජපානයේ අධ්‍යාපණය සගා පාසැල

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 4 නොවැ 9:52 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 17,500

උසස් පෙළ අවසන් කල සිසුන් හට ජපානයේ ෆුකෝකා හි සාගා නගරයේ Japanese culture education accadamey නැමැති ජපන් භාෂා පුහුණු පාසැලේ අධ්‍යාපණය ලබමින් රැකියාවක නිරත විය හැක.

අවශ්‍ය සුදුසුකමි:

🔴අ.පො.ස. උසස් පෙළ දක්වා අධ්‍යාපණය
🔵පැය 150 ක ජපන් භාෂා පුහුණුව
🔴වයස අවු: 19- 28 අතර වීම,

මෙම කටයුතු සමිපුර්න කල අයට ඇතුලත් විමෙ අවස්තා.

ලබන වසර සදහා ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් හට අයදුමි කල හැකිය.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්