ජන්ගම ආහාර සෑදීමේ හා විකුනුම් රථය

ලක්ෂිත විසින් විකිණිමට11 නොවැ 10:48 පෙරවරුපුත්තලම්, පුත්තලම

රු 15,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අලුතින්ම නිර්මාණය කරන ලද මෙය ඉතා ශක්තිමත් හා මනා කල් පවත්මක් සහිතය. ඕනෑම ස්ථානයකට පහසුවෙන් තල්ලු කරගෙන යා හැකිය. ඉස්තරම් යකඩ හා විදුරු මගින් නිර්මාණය කල එකක.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0702221300

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න