ජෙනරේටර්

ishara kumudu විසින් විකිණිමට30 නොවැ 8:49 පෙරවරුමාතර, මාතර

රු 525,000

ගිවිසගත හැකි මිල


ජපන් ජෙනරේටර් විකිණීම සඳහා. YANMAR 3.7kva 230 v රු 1,80.000. Denyo 9.9 kva 230 v. සින්ගල් පෙෂ් ත්‍රි පෙෂ් ජපන් ජෙනරේටර් විකිණීම සඳහා රු:5,25,000. හොදම තත්වයේන් ඇත අලුත් බැටරිය

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
භාණ්ඩ වර්ගය:
ජෙනරේටර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771809659
 • 0778960095

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්