ජා-ඇල ඕරේක්ස් සිටී කඩයක්

subodha විසින් කුලියට27 සැප් 3:16 පවජා-එල, ගම්පහ

රු 20,000 මසකට

ගිවිසගත හැකි මිල


ඒකල ඔරේක්ස් සිටි හී බිම් මහාලේ අන්ක 38 දරන කඩය බද්දට හෝ කුලියට දිමට ඇත ඒසී පහසුකම් සහිත ටේකලා විදුලිය සහිත මෙම කඩ කාමරය ගැනිමට ඔබ කැමතිනම් අමතන්න

මානේල්
මිල වෙනස් කර ගත හැක


දේපළ වර්ගය:
සාප්පුව
ප්‍රමාණය:
250 වර්ග අඩි
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715140445

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න