ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණු පංතිය

Chiranthi Ranpatabendi විසින් විකිණිමට27 ඔක් 5:59 පවනාවල, කොළඹ

රු 1,000

ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණු පංතිය නාවලදී ,ඉංග්‍රීසි කතාව නිවැරදි වියාකරණ අනුකුලව ඉගැන්වේ ,සදුදා සිට බදාදා දක්වා උදේ 10.00 සිට 11.00 දක්වා
සවස 4.00 සිට 5.00 දක්වා

jhone Sir


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0728994149

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්