ඉක්මණින් මුදල් අවශ්යයි

KDX MAX විසින් අවශ්‍යව ඇත15 සැප් 12:11 පෙරවරුබදුල්ල, බදුල්ල


# 2016 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මස ආරම්භ කිරීමට නියමිත බස් රථ සමාගමක් සදහා තිහක්(3,000,000) හෝ ඊට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කළ හැකි මහත්මයෙකු හෝ මහත්මියක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්යහයි.
# බදුල්ල 99 කොලබ දැනටත් ධාවනය වන බස් රථයක් සදහා ඉතා ඉක්මනින් මෙම ආයෝජනය අවශ්ය් වේ.
# ව්යා්පෘති පිරිවැයෙන් 50% ක‍ මුදලක් මා විසින් දරණ අතර ඉතිරි 50% සදහා මෙම ආයෝජන මුදල අවශ්ය‍ වේ.(මුළු වියදම ලක්ෂ 60ක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න)
@ වාර්ෂික පොළී ක්රයමය යටතේ
# ඔබ ආයෝජනය කරණ මුදල ලක්ෂ 30ක් නම් පහත පරිදි වේ.
01.වාර්ෂික පොළී අනුපාතය 15%කි.
02.මාස්පතා පොළී මුදල ඔබට ලබාගත හැකිය.
03.එපමණක් නොව ඔබට සෑම මසකම අවසාන සතියේ අවසන් සිකුරාදා දින රුපියල් පහළොස්දහසක් (15,000) නොමිළයේ ඔබ ලබාදෙන ගිණුම් අංකයට බැර කරණු ලැබේ.
04.එම මුදල කිසිදු අකාරයකින් පොළී මුදලින් හෝ ආයෝජන මුදලින් කපාහරිනු නොලැබේ.
සියළුම ගනුදෙනු කටයුතු නීති මගින් සිදු කරනු ලබන අතර 100%ක් විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ මුදල් කටයුතු සිදුවේ.
05.සාමාන්යත බැංකුවක ඔබගේ මුදල සදහා ලබාදෙන්නේ 8% පමණ මුදලකි.නමුත් අප 15%වක සාධාරණ මුදලක් ලබාදේ.
06.තැම්පතු කාලසීමාව වසර 2සිට වසර 10 දක්වා.
07.මාසිකව ඔබට ලැබෙන සියළු මුදල් පහත පරිදි වේ.
08.සියළු ගනුදෙනු කටයුතු නීති මගින් සිදු කෙරේ.
09.100%ක් ආරක්ෂිතයි.
10.අවංක සේවය.
>>විස්තර
*ඔබ ආයෝජනය කරණු ලබන මුදල = 3,000,000.00
*වාර්ෂික පොළී අනුපාතය = 15%
*ලක්ෂ 30 සදහා ඔබට ලැබෙන මුළු වාර්ෂික පොලී මුදල = 450,000.00
*ලක්ෂයක් සදහා ඔබට ලැබෙන වාර්ෂික පොළී මුදල = 15,000.00
*ලක්ෂ 30 සදහා ලබාගත හැකි මුළු මාසික මුදල = 37,500.00
*ඔබට නොමිළයේ හිමිවන මුදල = 15,000.00
*ඔබට ලබාගත හැකි මුළු මාසික මුදල = 52,500.00

#මාසික පොළිය
01.මාසික පොළී අනුපාතය 3%කි.
02.එම පොළී මුදල ඔබට මස්පතා,සතිපතා හෝ දිනපතා ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත.
03.සෑම මසකම අවසාන සතියේ අවසන් සිකුරාදා දින රුපියල් දසදහසක්(10000) නොමිළයේ ඔබ ලබාදෙන ගිණුම් අංකයට බැර කරණු ලැබේ.
04.එම මුදල කිසිදු අකාරයකින් පොළී මුදලින් හෝ ආයෝජන මුදලින් කපාහරිනු නොලැබේ.
05.සියළුම ගනුදෙනු කටයුතු නීති මගින් සිදු කරනු ලැබේ.
06.100%ක් විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ මුදල් කටයුතු සිදුවේ.
# ඔබට ලැබෙන සියළු මුදල් පහත පරිදි වේ.
#මාසික පොළිය>
*ඔබ ආයෝජනය කරණු ලබන මුදල = 3,000,000.00
*මාසික පොළී අනුපාතය = 3%
*ලක්ෂයක් සදහා ඔබට ලැබෙන මාසික පොළී මුදල = 3,000.00
*ලක්ෂ 30 සදහා ඔබට ලැබෙන මුළු පොලී මුදල = 90,000.00
*ඔබට නොමිළයේ හිමිවන මුදල = 10,000.00
*ඔබට හිමිවන මුළු මාසික මුදල = 100,000.00 (ලක්ෂයක්)
90000.00 + 10,000.00 = 100,000.00
නිකරුණේ අමතා කරදර නොකරන්න.
එමගින් ඔබගේ වටිනා මුදලුත්
මාගේ වටිනා කාලයත් විනාශ වේ.
විනීත අවංක අය පමණක් කරුණාකර අමතන්න.
ස්තූතියි.
ඉතා ඉක්මනින් අමතන්න (පැය 24 පුරා)
විදෙස්ගත ඔබට,අමාරුවෙන් හම්බකරගත් මුදලට,ස්ථිර අදායමක් සොයන ඔබට මෙය ඉතා දුර්ලභ අනගි අවස්ථාවකි
වයිබර් සහ වට්ස් ඇප් පහසුකම්ද පහත දුරකථන අංකයට ඇතුලත් කර ඇත,


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715242791

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න