ඊයම් (Lead)

sunlit lanka විසින් විකිණිමට 7 නොවැ 9:23 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 1,500

ගිවිස ගත හැකි මිල


ඉතා උසස් තත්වයේ "අසහි" ඊයම් බාර් වෙළෙඳපොලේ අඩුම මිලට.ඊයම් ප්‍රතිශතය 63/37%. සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණයි.Deep Solden සදහා ඉතා සුදුසුයි.1kg 1500/=

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0778128282
 • 0714496863

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න