ඉදි වෙමිත් පවතින නිවස විකිණීමට

Janaka kumara ..south koriya විසින් විකිණිමට26 අගෝ 8:41 පවකඹුරුගමුව, මාතර

රු 4,400,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කඹුරුගමුව මංසන්ධිය ta 700m දුරින් නිවස පිහිටා ඈත.මහල් 3 බිත්ති වැඩ නිම කර තිබේ.පොළව කොන්ක්‍රිට් කර තිබේ.ජලය .විදුලිය ලබා ගෙන තිබේ.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
15.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0782675079

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්