ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි

Akila විසින් අවශ්‍යව ඇත 2 නොවැ 11:38 පෙරවරුඅනුරාධපුර, අනුරාධපුර


Pothanegama, 2kanuwa ,dahaiyagama awata, 2,3,piyawara,awatin purchase 15 ho20' edamak miladee genimata awashsha.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773414495

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න