ඉඩම විකිණීමට @ පිලියන්දල

I Stanly House & Property සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට14 සැප් 4:18 පවපිළියන්දල, කොළඹ

රු 325,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


පිලියන්දල නගරයට කිලොමිටර් 1.5 යි සුවාරපොල හන්දියට කිලොමිටර් 1 දම්පෙ බස් පාරට මිටර් 700 පිලියන්දල හැඩිගම බස් පාරට මිටර් 300 ඉඩම කොටස් 3 කට වෙන් කල හැකිය තෙනිතලා ඉඩමකි නය පහසුකම් ලබා ගත හැකිය පර්චස් 1 මිල 325000

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
පිලියන්දල හැඩිගම
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
27.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0786480557

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

I Stanly House & Property වෙතින් තවත් දැන්වීම්