හුනුපිටිය නිවසක් විකිනිමට

හිරුනි විසින් විකිණිමට30 අගෝ 1:10 පවවත්තල, ගම්පහ

රු 10,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අඩක් සාදා ඇති දෙමහල් නිවසක් බස් පාරට මිටර්100 ක් දුරින් ඉක්මනින් විකිනිමට

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කාමර:
6
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,700.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0725288512
 • 0714944109

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්