හපුගල නිවසක්

Inforlink Cafe තහවුරු කළ විසින් කුලියට25 ජනවාරි 9:47 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 30,000 මසකට

ගිවිස ගත හැකි


හපුගල ඉංජිනේරු පීඨයේ සිට මීටර් 900 ක් ඇතුලත පිහිටි නව නිවස බදු දීමට ඇත. වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම් සහිත ඇත. විදේශිකයෙකුට වඩා අගනේය.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
මවුන්ට් ප්ලසන්ට් වත්ත, හපුගල
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
2,500.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
25.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772988345
 • 0789826305

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්