හොරණ ඉඩමක් විකිණීමට

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 1 ඔක් 3:06 පවහොරණ, කළුතර

රු 1,300,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


"උඩුව වත්ත", වවුලුගල පාර, හොරණ. පර්චස් 13.8, හොරණ නගරයට විනාඩි 05ක දුර


ලිපිනය:
"උඩුව වත්ත" වවුලුගල පාර, හොරණ
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
13.8 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711479136
 • 0766495335

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation වෙතින් තවත් දැන්වීම්