හොරණ බැල්ලපිටිය ඉඩමක් විකිණීමට

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට14 ඔක් 2:13 පවහොරණ, කළුතර

රු 80,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


බැල්ලපිටිය පන්සල පාරේ වෙල්යායකට මායිම්ව පර්චස් 37ක ඉඩම් කැබැල්ලක් ඉක්මණින් විකිණීමට........
ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 800 දුරින් හොරණ ශ්‍රී පාලි විද්‍යාලයට කිලෝමි්‍ටර් 1ක දුර

පර්චසය රු. 80,000/-


ලිපිනය:
පන්සල පාර, බැල්ලපිටිය, හොරණ
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
37.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714898291

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation වෙතින් තවත් දැන්වීම්