හොන්ඩා ඩියෝ ස්කූටරයක් අවශ්‍යව ඇත

සම්පත් විසින් අවශ්‍යව ඇත 7 ඔක් 11:46 පෙරවරුනුවර එලිය, නුවරඑලිය


හොන්ඩා ඩියෝ ගොඩාක් කල් පාවිචිචි නොකරන ලද කිලෝමිටර් 10000 ට අඩුවෙන් පදින ලද හොද තත්වයේ යතුරු පැදියක් අවශ්‍යව ඇත.

මහනුවර/ නුවරඑඝිය/ හැටන්/ බදුල්ල/ බණ්ඩාරවෙල අවටින්නම් වඩා හොදයි.

පෙරලි , සීරි ඇත්නම් සුදුසු නොවේ.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711834705

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න