හෙයර් වර්ගයේ අධිසීතකරණය

nalin hegoda arachchi විසින් විකිණිමට14 නොවැ 5:30 පවබද්දේගම, ගාල්ල

රු 39,000

ගිවිසගත හැකි මිල


හෙයර් වර්ගයේ මාස 4 ක් පාවිච්චි කරන ලද අධිසීතකරණය


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
භාණ්ඩ වර්ගය:
ශීතකරණ / අධිශීතකරණ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773675403

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න