ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති

Green Agro Farm-Kandy සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට11 නොවැ 1:50 පවවාරියපොළ, කුරුණෑගල

රු 250

ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම්ස් - මහනුවර
අපගේ නවතම කෘෂිකාර්මික වගා රටාවන් සමග සම්බන්ද වී ඔබටද කෘෂි කර්මාන්තයෙන් ඉහල ආදයම් ලැබිය හැකිය.
ප්‍රධාන ලෙසම කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති සමග සම්බන්දවීමේ හැකියාව ඔබ සතුවේ.
ගුණාත්මක බවින් යුතු කාබනික පලතුරු සදහා ඇති ඉහල ඉල්ලුම නිසා ඔබගේ අස්වනු ඉහල මිලකට අලවි කල හැකිය.
*පලතුරු වගාව සදහා වන පාංශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

කෘෂි වගාව සදහා යොමුවීමට අදහස් කරන ඔබ වැඩිදුර තොරතුරු සදහා දුරකථන මාර්ගයෙන් අප සමග සම්බන්දවන්න
Face Book - Green Agro Farm Kandy


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0813122962
 • 0702020209

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Green Agro Farm-Kandy වෙතින් තවත් දැන්වීම්