ගෘහ සේවිකා - ඩුබායි

Panek International (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත30 නොවැ 10:15 පවකඩවත, ගම්පහ

ඩුබායි ගෘහ සේවිකා ( ඉංග්‍රිසි නිවාස වල )
රැකියා ඈබෑර්තු

# තනතුර : ගෘහ සේවිකා - ඩුබායි
======================

අප ආයතනයට දැන් ලැබි ඇත

# සුදුසුකම්

 ඉහල වැටුපකට ( සුපිරි ඉංග්‍රිසි නිවාස ) සඳහා වයස අවු 23- 53 අතර පුහුණු නුපුහුණු කාන්තාවන් අවශ්යියි
 ඉහල වැටුප් සමඟ ආකර්ශනීය දීමනා
 වසර 2 ක සේවා ගිව්සුම
 ආහාර , වෛද්යා පහසුතම් සහ නවාතැන් නොමිලේ
පිටත් වීම ඉක්මනින්

පුර්ණ වගකීමක් සහ ආරක්ෂාවක් සහිතව විදේශ රැකියාවක නියලීමට ඔබත් කැමතිනම් පැමිණෙන්න අප අයතනයට ..........

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

-විමසීම් -
පැනෙක් ඉන්ටනැෂනල් විදේශ රැකියා අයතනය
අංක - 630/2/ බී,
නුවර පාර , බණ්ඩාරවත්ත,
කඩවත .


කර්මාන්ත:
ගෘහස්ථ සහාය
රැකියා වර්ගය:
කොන්ත්‍රාත්තුව
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
panekinternational.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Panek International (Pvt) Ltd

Leader in Travel and Recruitment


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න