ගෘහ සේවිකා ඈබෑර්තු - කුවේට්

Panek International (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත27 අගෝ 9:07 පෙරවරුකඩවත, ගම්පහ

කුවේට් ගෘහ සේවිකා රැකියා ඈබෑර්තු
අප ආයතනයට දැන් ලැබි ඇත

 ඉහල වැටුපකට ( සුපිරි නිවාස ) සඳහා වයස අවු 23- 50 අතර පුහුණු නුපුහුණු කාන්තාවන් අවශ්යියි
 ඉහල වැටුප් සමඟ ආකර්ශනීය දීමනා
 වසර 2 ක සේවා ගිව්සුම
 ආහාර , වෛද්යා පහසුතම් සහ නවාතැන් නොමිලේ
පිටත් වීම ඉක්මනින්

පුර්ණ වගකීමක් සහ ආරක්ෂාවක් සහිතව විදේශ රැකියාවක නියලීමට ඔබත් කැමතිනම් පැමිණෙන්න අප අයතනයට ..........

-විමසීම් -
පැනෙක් ඉන්ටනැෂනල් විදේශ රැකියා අයතනය(2756)
අංක - 630/2/ බී,
නුවර පාර , බණ්ඩාරවත්ත,
කඩවත .

දින 21 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කර්මාන්ත:
විදේශිය රැකියා
රැකියා වර්ගය:
කොන්ත්‍රාත්තුව
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Panek International (Pvt) Ltd

Leader in Travel and Recruitment


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න