ග්‍රෑෆික් ඩිසයිනර් (පිරිමි)

S. B. S. K. Bandara තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත19 ඔක් 10:01 පෙරවරුකටුගස්තොට, නුවර

# රැකියා තනතුර : ග්‍රෑෆික් ඩිසයිනර් (පිරිමි)

# සුදුසුකම්

වසර 2 කට වඩා පළපුරුද්ද අත්‍යාවශය වේ.
පරිගණක Type Setting හැකියාව අනිවාර්ය වේ.
ව්‍යාපෘති වාර්තා සහ ලිපිලේඛන මනා ලෙස පරිගණකයෙන් ටපින් සෙටින් කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතු වේ.
Word, Excel, Power Point දැනුම අනිවාර්ය වේ.
Graphic Design (Coreldraw / Photoshop) / Internet පිළිබ‍ඳ දැනුම අමතර සුදුසුකමක් වේ.
පළපුරුද්ද හා හැකියාව මත ඉහළම වැටුප්.
(හැකියාව මත වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක).
කටුගස්තොට ප්‍රදේශය අවටින් විශේෂයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


කර්මාන්ත:
නිර්මාණ, කලාව, ඡායාරූප ශිල්පය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0710852686

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්