ගණිත ගුරුවරු

Private Poster තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත27 ඔක් 5:00 පවනුගේගොඩ, කොළඹ

# තනතුර :ගණිත ගුරුවරු
================

# සුදුසුකම් :

අ.පො.ස උ /පෙළ ගණිත විෂය සමත් වී තිබීම .
විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත ඉංග්‍රීසි සම්බන්ද සහතිකයක් තිබීම විශේෂ සුදුසුකමකි

ද්වී භාෂා පිරිවෙනකට ගණිත ගුරුවරයෙකු ඕන කර තිබේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අමතන්න.


කර්මාන්ත:
ගුරු ඇබෑර්තු
රැකියා වර්ගය:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0771102150

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න