ගමගේ ලීබඩු නිර්මාණකරුවෝ

Gamage Wood Fashion සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 8 ඔක් 12:37 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 60,000

මහෝගනී ලී පුටු සෙට් කලාත්මකව වගකීම සමග නිර්මාණය කරගැනීමට


සේවා වර්ගය:
නිවාස
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772176260

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Gamage Wood Fashion

ඔබේ සොඳුරු නිවසට අපෙන් කැටයම්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Gamage Wood Fashion වෙතින් තවත් දැන්වීම්