ගම් කිකිළියන් 5ක්

Damith Chathuranga විසින් විකිණිමට18 නොවැ 7:38 පෙරවරුඅහංගම, ගාල්ල

රු 4,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


මාස5 කිකිළියන් 3සහ බිත්තර දමන කිකිළියන් 2ක් විකිණීමට


සත්ව වර්ගය:
ගොවිපොළක ඇතිකරන කුකුල්ලු වැනි සතුන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0779022068
 • 0772693688

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න