ගිණුම් ලිපිකරු ලිපිකාරිණියන්

Krimiraja තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත30 නොවැ 11:06 පෙරවරුහෝමාගම, කොළඹ

# තනතුර : ගිණුම් ලිපිකරු ලිපිකාරිණියන්හෝ
=======================

# සුදුසුකම් :

හෝමාගම ආසන්නයේ පිහිටි ආයුර්වේද ඔෟෂධ නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින අප ආයතනයට පරිගණක දැනුමැති ගිණුම් ලිපිකරුවන් සහ ලිපිකාරිණියන් බදවා ගනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


කර්මාන්ත:
මුල්‍ය හා ගිණුම්කරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.krimiraja.com
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

ඉල්ලුම් කිරිම සදහා Krimiraja අමතන්න

0112753887

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්