ගඩොල්

Priyantha විසින් විකිණිමට11 ඔක් 10:13 පෙරවරුඇඹිලිපිටිය, රත්නපුර

රු 11

ගිවිස ගත හැකි මිල


ගඩොල් විකිණීමට ඇත ඔබට අවශ්‍ය ඉස්තනයට ගේනවිත් දෙනවා 2×4×8.5//6×3×10


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0785151612
 • 0773788399

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න