ගාලු පාර අසන්නයේ ඉඩමක් විකිනිමට ඇත

Dhyan විසින් විකිණිමට10 සැප් 3:09 පවකඹුරුගමුව, මාතර

රු 175,000

මාතර කඹුරුගමුවේ වික්ටොරියා පාක් අසන්නයේ (ගාලු පරේ සිට 450m ) පර්චස් 10ක ඉඩම් කෙබෙල්ලක් හා තවත් ඉඩම් කැබලි කිහිපයක් විකිනිමට ඇත
ජලය විදුලිය සහ පුලුල් මර්ග
PP 175000

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
බොරොල්ල පාර කඹුරුගමුව
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772966123
 • 0718209757

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්