ගාල්ල නගර සීමාවේ නිවසක් බදු දීමට ඇත

Lasantha Rukmal විසින් කුලියට26 සැප් 11:07 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 20,000 මසකට

සියලු ප්රධාන පාසැල් ආසන්නයේ අංග සම්පුර්ණ කාමර 3කින් යුත් නිවසක් බදු දීමට ඇත.


ලිපිනය:
වක්වැල්ල පාර, මිනුවන්ගොඩ, ගාල්ල
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712285136

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්