ගාල්ල කලේගාන අවටින් වටිනාඉඩමක් විකිණීමට

M.K S Chandana විසින් විකිණිමට20 ඔක් 1:54 පවගාල්ල, ගාල්ල

රු 2,250,000

ගාල්ල,කලේගාන, වටරැක පාරේ පිහිටා ඇති පර්චස් 40 ක සම්පූර්ණ ඉඩම හෝ කොටස් කරන ලද පර්චස් 10, 12, 15 හෝ 20 වශයෙන් කොටස් විකිණීමට ඇත. ප්‍රධාන පාසල් වලට විනාඩි 05 ක දුරින්, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට කි.මී.1.5. කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහෙල, හපුගල ඉංජිනේරු පීඨයට විනාඩි 05 ක දුරින් පිහිටා ඇති නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් සහිත ඉඩමට පිවිසීමට කාපට් අතුරන ලද පුළුල් මාර්ගය.පිරිසිදු ඔප්ප්. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

40 Perches or 10, 12, 20 Blocks For Sell.
This is the Best place for your Dream House. That you Ever Had.
Close to Kalegana From Galle with All The Facilities And 100% Caim & Quit placeTo You and Your CHILDREN.Built a Secure Environment To Them with a Natural Surrounding.
This Landis Situated in Just 800 Meters From Galle Wakwella Road'This Land is Also close proximity to Karapitiya Teaching Hospital ( 4 K.M.) and Hapugala Enginneering Faculty (3 K.M.) and is ideal for professionals Such as Doctors" Engineers and Universiti Academics. and middlle income earners. Very near to all popular Schools. 40 Perches.
Call for more information.


ලිපිනය:
වටරැක පාර, කලේගාන, ගාල්ල.
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777178138
 • 0714297197

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්