ගාල්ල අගානා නිවසක් විකිණීමට ඇත.

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට24 ඔක් 11:42 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 1,950,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


ගාලු කොළඹ පාරට ආසන්නව පිහිටා ඇත. ජලය විදුලියනේ ද සමන් විත වේ. සංචාරක පුරවරයට ආසන්නව පිහිටා ඇත. ගාලු නරගයට ඉතා අසන්න පදිංචියට ඉතා සුදුසු පරිසරයකින් සමන් විත වේ.


ලිපිනය:
මහමුදලි මාවත, දඩල්ලල, ගාල්ල.
කාමර:
2
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
800.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
4.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0719293050
 • 0722608747

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Sell Fast | Galle | Inforlink Computer වෙතින් තවත් දැන්වීම්