එළු පැටවු

Asiri Mahesh විසින් විකිණිමට30 අගෝ 12:37 පවකඳාන, ගම්පහ

රු 15,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


එළු පැටවුන් විකිණීමට ඇත. එකකුගෙ මිල රු.15,000යි. මාස 3 1/2 යි. වැලිසර පශු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අනුමත ගොවිපලකි.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


සත්ව වර්ගය:
ගොවිපොළක සතුන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0756061232
 • 0112951414

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න