දුරස්ථපාලක සහිත5KVA Generators

dilux trade centre විසින් විකිණිමට21 නොවැ 1:04 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 50,000

ගිවිසගත හැකි මිල


5 KW DISEL GENERATOR,***********දුරස්ථපාලක සහිත එකම ජෙනරේටරය**************************අත්පිට ගැනිමේදි වට්ටමක් ලබා ගත හැක

1ගෙවන්න ගැනීමේ පහසුකම් මුලික ගෙවිම = 48000/-

2 භාන්ඩ ලැබුණු පසු මුලික ගෙවිම කරන්න
.
3වාරික මුදල් ලබා ගැනිමට නිවසට පැමිනෙයි වැටුප් වාර්තා අවශ්ය නොවේ.

4 සියඵම 10kw,16kw,20kw,24kw,50kw

5. වගකීමක් සහිතව අලවිය.

6,දුරස්ථපාලක සහිත එකම ජෙනරේටරය

7,Generatorවල අමතර කොටස් ගැනිමට දිවයින පුර
ව්‍යාපාර ස්ථානයට, ඔබගේ නිවාසට අවශ්‍ය කරන ඕනැම .ප්‍රමාණයක ජෙනරේටරයක් අපෙන් ලබා ගත හැකිය.. අලෙවියෙන් පසු සේවාව..
මාස 03න් පොලි නොමැතිව ගෙවාන්ඩ ගන්න.

7,Generatorවල වගකීම් කාල සීමාවන් ඉක්මවා යන සියලුම ,Generatorවල අමතර කොටස් ගැනිමට දිවයින පුර

Powered by air-cooled 4-stroke diesel engine.
5KW AC output (KVA)
12-volt DC auxiliary charging (car/boat battery).
Super silent 65dB at 7 meters, with National patent.
Injection nozzle with electric control clique.
Low oil alert system shuts down the engine automatically.
Key operated ignition switch for the standard electric starter.
Standard equip with 24Ah dry battery.
Hydraulic-Magnetic circuit breaker.
2 AC Single phase outputs
Wheels for easy mov

Brand: DELUXE
Product Code: DG6500SPrice:************ Rs139,950.00**************************


අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ගය:
ජෙනරේටර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773564329
 • 0775077345

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්