දංකොටුවෙන් ගඩොල් පුවාහනය කිරීම

Jayawardana Nimal විසින් විකිණිමට16 නොවැ 11:27 පෙරවරුබත්තරමුල්ල, කොළඹ

රු 11

ගිවිස ගත හැක


උවමනා පුමාණයේ ගඩොල් දංකොටුවෙන් පුවාහනය කර දෙනු ලැබෙ


සේවා වර්ගය:
ඉදිකිරිම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777624964
 • 0757231019

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්