දෙවනමමහල අර්ධසුබෝගිබෝගී කාමරය මහරගම

ruchiranga විසින් කුලියට13 සැප් 10:05 පවමහරගම, කොළඹ

Rs 13,000 මසකට

ගිවිසගත හැකි


දෙවනමහල අර්ධසුබෝගිබෝගී කාමරයක්. බැල්කිනියකින් යුත්ත ඇටැච් බාත්රුම් සම්පුර්ණ ටයිල් කර ඇත. සැපපහසු කොට්ට මෙට්ට ඩබල් ඇදක්,ටවල් රැක්,මේස පුටු, වතුර වීදුරු, පිගන්, ලයිට් වතුර නොමිලේ. තනි පුද්ගලිකුට පමණයි.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


දේපළ වර්ගය:
වෙනත්
විශේෂාංග:
Upper
ලිපිනය:
මහරගම ටවන්ඒරිය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777918884

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න