දෙමහල් නිවස විකිණීමට, වේයන්ගොඩ

Rohana Investment Lands සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට19 නොවැ 9:56 පෙරවරුවේයන්ගොඩ, ගම්පහ

රු 7,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


Naiwala ,Diulapitiya bas margayata 400m madagampitiya ,yatagama Demahal niwasa wata thappaya konkrit parata maim
ගම්පහ ,දිවුලපිටිය ,වේයන්ගොඩ ,නයිවල බස් පාරට 400m දෙමහල් නිවස සුළු වැඩ කොටසක් නිමකර නැත ,ඉතා වටිනා නිවස මුදල් හදිස්සිය නිසා අඩුම මිලකට .ලක්ෂ 75


කාමර:
5
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
1,200.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
15.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774005531
 • 0774138239

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න