දෙමහල් නිවස විකිණීමට in minuwangode

Rohana Investment Lands සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට30 සැප් 5:30 පවමිනුවන්ගොඩ, ගම්පහ

රු 10,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


Katunayaka kandy Road walpitamulla menuwangoda ,veyangoda athara anga sampurna wada nimakala aluthma niwasa
සියලු වැඩ නිමකළ අලුත්ම දෙමහල් නිවස
මුළුමනින්ම ,ටයිල්ස් , සිවිලිම වටා තාප්පය රෝල දොර ලක්ෂ 100 මිල සාකච්ඡා කළ හැක


කාමර:
5
නානකාමර:
3
ප්‍රමාණය:
1.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774005531
 • 0774138239

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Rohana Investment Lands වෙතින් තවත් දැන්වීම්