දෙමහල් නිවස විකිණීමට

Rohana Investment Lands සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 8 සැප් 9:45 පෙරවරුදිවුලපිටිය, ගම්පහ

රු 4,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


Bim mahala siyalu wada avasan kala kamara 3 samaga demahal nivasa gampaha deulapitiya bas parata 300m
ගම්පහ දිවුලපිටිය බස් පාරට 300m බිම් මහල සියලු වැඩ අවසන් කළ දෙමහල් නිවස ,ටයිල්ස් පොළව ,bath rooms ,වටා තාප්පය ,පුළුල් මාර්ග

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
1,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0774005531
 • 0774138239

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Rohana Investment Lands වෙතින් තවත් දැන්වීම්