බුලත්කොහුපිටිය නගරයේ ඉඩම විකිනීමට තිබේ

jinantha@gmail.com විසින් විකිණිමට26 ඔක් 1:44 පවකෑගල්ල, කෑගල්ල

රු 5,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


බුලත්කොහුපිටිය - කෑගල්ල පාරට මායිම්ව බුලත්කොහුපිටිය නගරයේ සිට කිලෝමීටර් එකක්(1) පමණ දුරින් පිහිටි අක්කර 2 රූඩි 3 පර්චස් 2 ඉඩම විකිනීමට තිබේ. පදිංචියට, වගාවට සහ ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා ද ඉතා සුදුසුයි. නිරවුල් ඔප්පු. සියලු විමසීම් රංජිත්


ලිපිනය:
බුලත්කොහුපිටිය - කෑගල්ල පාර
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
2.0 අක්කර
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711186543
 • 0354924834

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්