බුල් ඩෝසර්

රන්ජිත් කුමාර විසින් විකිණිමට13 ඔක් 10:43 පවහම්බන්තොට, හම්බන්තොට

රු. 1,350,000

ගිවිස ගත හැක


D4c කැටපිලර්
5 අැන්ගල් හොදම තත්වෙයෙ අැත
දිරැමි අැවිත් නැත


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
වාහන වර්ගය:
බුල්ඩෝසරය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715167227

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න