බුදු පිලිම

udaya chathumal විසින් විකිණිමට12 ඔක් 3:20 පවනිට්ටඹුව, ගම්පහ

රු 52

වාහන අලංකාරවත් කිරීමට නව රැල්ල වෙහිකල් පිලිම තොග වශයෙන්. ජේසු පිලිම,දේව පිලිම මෙහි සිල්ලර විකුණුම් මිල 175/=යි


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0721133027

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න