බරවාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත30 නොවැ 10:34 පෙරවරුපාදුක්ක, කොළඹ

# රැකියා තනතුර- බරවාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
======================================

# ප්‍රතිලාභ -

පහසුකම් සහිතව නවාතැන ,
වැටුප් විස්තර-
මූලික වැටුප- රු. 20,000.00
ආහාර දීමනා (දිනකට )රු. 400.00
අතිකාල දීමනා,පිටපලාත් සදහා නතරවීමේ දීමනා ( රෑයකට-රු. 1000.00)
නිවාඩු දිනවල රාජකාරි සදහා දිනක වැටුප මෙන් දෙගුනයක දීමනා ඇතුලු පහසුකම්.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


වැටුප:
රු 40,000 මසකට
කර්මාන්ත:
ගමනාගමනය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0773906485

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්