බෝඩිමක්අ මහරගම වශ්‍යයි

thushara විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය27 සැප් 12:43 පවමහරගම, කොළඹ


මාසිකව ගෙවාගෙන යැමට..,, මහරගම ,කොට්ටාව ,පිලියන්දල , හෝ ඒ ආසන්නව පවතින බෝඩිමක් විය යුතුයි .. මෝටර් සයිකලයක් නැවත්විමට හැකි... විය යුතුයි ...

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0786201239
 • 0715249727

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්