බජාජ් 4 ස්ට්‍රෝක් ත්‍රීවිල්

kasun sameera විසින් විකිණිමට28 සැප් 3:26 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 300,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


පලවෙනි අයිතිය.13500km.ෆිනෑන්ස් ඇත 13567×27.modifie කර ඇත.මුදල් හදිසියකට විකිණේ.(මුදල කතාකරගත හැක.)


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්